Philippe Christiansen

+45 30 82 26 05

philippe.christiansen@gmail.com

www.philippechristiansen.dk

Jeg er psykoterapeut, uddannet fra Vedfelt instituttet.

Psykoterapi er professionel støtte til at opnå ønskede forandringer og større tilfredshed i tilværelsen.

I terapien anvendes i udgangspunktet samtale, men vi kan også inddrage tegneterapi, kropsopmærksomhed og drømmearbejde. Fokus er på dine bevidste og ubevidste resurser og potentialer – ikke på fejl og mangler.

Kortere forløb kan være en hjælp ved specifikke problemstillinger, længere forløb er egnede hvis du ønsker en mere overordnet ændring af dit liv.

Terapi kan fx være noget for dig hvis du ønsker at bearbejde:

 • Sorgfulde oplevelser i dit liv
 • Angst eller bekymringer
 • En barndom som stadig driller
 • Parforholdsproblematikker
 • Præstationspres
 • Problemer på arbejdet
 • Selvværdsproblemer
 • Vanskelige relationer
 • Ensomhed
 • Drømme – er nysgerrig på hvad nattens drømme betyder
 • Noget som optager dig særligt