Henrik Hass

Henrik Hass Psykoterapeut Vedfelt Instituttet TerapiHuset

+45 26 71 12 07

hhass@protonmail.com

www.henrikhass.dk

Uanset hvilken lidelse eller konkret problemstilling man søger hjælp til, vil den terapeutiske proces koncentrere sig om at skabe ro og overblik. Slumrende potentialer og udviklingsmuligheder i personligheden kan undervejs komme til syne i det terapeutiske arbejde. Psykoterapi er en kreativ proces, der kan give et klarere blik for de væsentlige behov og udvikle sans for nye veje frem mod det liv, vi dybest set ønsker at realisere.

Psykoterapi kan være en mulighed, hvis du har behov for at komme fri af begrænsende mønstre i dine relationer og i dit selvbillede. I det terapeutiske forløb arbejder vi med samtalens fordybelse, – vi arbejder med krop, sprog, følelser, drømme, erindringer, rollespil, dynamisk tegneterapi.

Temaer i terapi kan være tilstande med stress, angst, lav energi, lavt selvværd. Der kan arbejdes med retning i livet, sorg og meningsløshed, parforhold, ensomhed, køn og kærlighed, særlig sensitivitet og eksistentielle eller spirituelle dimensioner.