Karen Marie Fich Crabtree

Psykoterapeut

Med baggrund i min psykoterapeutiske uddannelse fra Vedfelt Instituttet arbejder jeg integrativt med forskellige metoder som samtale, drømme- og tegneterapi, kropssansning og mindfulness.

Da jeg desuden er klassisk pianist og musikterapeut – Guided Imagery and Music (BMGIM, basisuddannelsen) kan musiklytning – primært til klassisk musik –indgå som en del af terapien.

Musikken har en særlig evne til at skabe kontakt til følelseslivet, kreativiteten  og den indre styrke. Gennem musiklytning stimuleres den indre billeddannelse. Musikken forløser og kan gennem bevidst fokus og nærvær føre til nye indsigter og handlemåder.

Musikoplevelsen kan også give en følelse af forbundethed med noget, der er større end en selv og derved virke berigende og føre til nye perspektiver på livet.