Frej Prahl

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog og mine terapeutiske interesserer og kompetencer dækker individuel terapi, parterapi og familieterapi. Indenfor det parterapeutiske område er jeg specialiseret i og har haft meget glæde af emotionsfokuseret parterapi (EFT), hvor jeg er efteruddannet ved autoriseret psykolog, EFT-supervisor og grundlægger af Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi Jette Simon. Derudover er jeg under løbende efteruddannelse hos Neel Fasting ved Vækstcenterets Tantraskole
Jeg er forfatter til bogen “TÆNDT. Sex i parforholdet. Fra pligt til lyst.” På Dansk Psykologisk Forlag og udkommer om lidt med bogen “MØGUNGE! Om vredens plads i forholdet mellem forældre og børn” På Kristeligt Dagblads Forlag.
Afslutningsvist er jeg forfatter til en lang række artikler i fag- såvel som populærlitteratur. Se mere på www.frejprahl.dk

Jeg tilbyder:

  • Individuelle terapi
  • Par-terapi
  • Familierådgivning og familieterapi. Både for kernefamilier og sammenbragte familier.
  • Forældrerådgivning – både for kernefamilier og rådgivning i forbindelse med skilsmisse og fælles forældreansvar