GIM - Guided Imagery and Music - Terapihuset Østerbro

Musikterapi: GIM-metoden

Klassisk Musik Som Terapeutisk Guide

Kursusledere
Karen Marie Fich Crabtree – psykoterapeut MPF og klassisk pianist
Henrik Hass – psykoterapeut MPF

Psykoterapeutisk behandling med musik som særligt terapeutisk middel har som videnskabelig funderet terapi taget sin form i USA i slutningen af 1940’erne. I dag findes en vifte af musikterapeutiske skoler, der knytter sig til specielle psykologiske grundtanker.

Helen Bonnys musikterapeutiske metode Guided Imagery and Music (BMGIM) som vi præsenterer med Karen Marie Fich Crabtree som kursusleder, har udgangspunkt i den humanistiske psykologi. Abraham Maslows undersøgelser viser, at langt de fleste mennesker har spirituelle oplevelser eller peak experiences, som ofte har en særlig udviklende og helende funktion i livet. Denne centrale antagelse i den humanistiske psykologi, er også central i Bonnys musikterapi.

Når vi lytter til den særligt udvalgte klassiske musik, vil det kunne åbne for det ubevidstes visdom, der ofte kommer til os som billeder, særlige dybe følelser og berøring med det, der opleves som større end os selv. Naturen, universet, det guddommelige, særlig vigtige andre mennesker eller særlige historiske begivenheder.

På introaftenerne vil der være et kort foredrag om GIM efterfulgt af musiklytning. Efter musikken er der mulighed for at fortælle eller udtrykke sin oplevelse i tegning. 

I vinter-forår 2020 bliver der kursusdage med fordybelse i GIM.

Se mere om The Bonny Method på:  AMI  https://ami-bonnymethod.org

For mere information kontakt Karen Marie på 26273708 eller karenmariefc@gmail.com

Tilmelding
For at tilmelde dig, indbetal DKK 150 til: reg.nr. 5479 kontonr. 4503152 med dit navn og skriv samtidig en e-mail til info@terapihuset2100.dk med kursusnavnet og den dato, som du ønsker at tilmelde dig.